Acțiune in justiție pentru anularea Hotărârii Guvernului nr. 34/2022

Câteva detalii legate de acţiunea propusă de domnul avocat Piperea pentru anulare HG 34/2022. Taxa de timbru pentru Cluj o puteţi plăti în acest cont: IBAN: RO79 TREZ 216 21 070203 XXXXX,

BANCA BENEFICIAR: TREZORERIA CLUJ-NAPOCA şi unde veţi trimite acţiunea tot pentru Cluj e Curtea de Apel Cluj, adresa mail: ca-cluj-reg@just.ro. Pe modelul prezentat în clip puteţi să faceţi la fel şi în alte judeţe. https://www.youtube.com/watch?v=ub7Kc__JnM4&t=2s

În link aveţi toate detaliile cu acţiunea domnului av. Piperea de pe Facebook. Succes!!!! ttps://www.facebook.com/groups/62340...