APEL – INCEPEM PROCESUL COLECTIV IMPOTRIVA ABUZURILOR ASUPRA CADRELOR MEDICALE

Dragi colege si colegi cadre medicale,

• Vă informez că Asociația „Medici pentru Consimțământ Informat”, împreună cu doamna avocat MARINA-IOANA ALEXANDRU, care de câțiva ani este implicată direct în apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, fiind totodată și autor pe partea juridică al amendamentelor la proiectul de Lege pentru vaccinarea întregii populații din România (alături de mine și dl. Adrian Aciu), ne-am apucat de lucru și am început demersurile juridice pentru procesul colectiv care vizează măsurile abuzive și periculoase ce se vor a fi luate cu privire la cadrele medicale.
• Doamna avocat Marina-Ioana Alexandru ne va reprezenta interesele atât în fața autorităților statului, pentru procedurile prealabile, cât și în fața instanțelor de judecată, în cadrul acestui proces colectiv. Cu bucurie constatam că numărul de persoane doritoare de a se implica, participând la această acțiune, se mărește.
• Pentru îndeplinirea procedurii judiciare de reprezentare a fiecăruia dintre noi în fața autorităților statului și în fața instanței de judecată este nevoie să trimiteți direct la doamna avocat, următoarele:

1. Cartea dvs. de identitate
- fie o fotografie clară, lizibilă, făcută fără bliț, de trimis pe Telegram (numar de telefon mai jos);
- fie scanați cartea de identitate și o trimiteți pe mail (adresa de mail mai jos);

2. Adresa dvs. de email și numărul de telefon
• Dna avocat va completa contractul de asistență juridică, îl va scana și vi-l va trimite pe mail. Contractul de asistență juridică se face individual (fiecare persoană implicată în proces va semna contract de asistență juridică separat, cu dna avocat);
• Dumneavoastră listați contractul în 2 exemplare, îl semnați în colțul din dreapta jos (cu numele în clar și semnătura olografă), îi faceți foto sau îl scanați și îl remiteți în email sau in Telegram;
• Mai departe, un exemplar listat cu semnătura dvs în original îl puneți la poștă sau curier și îl trimiteți doamnei avocat Marina-Ioana Alexandru, deoarece procedural legal, avocatul trebuie sa aibă semnatura dvs în original pe contractul de asistență juridică. Celălalt exemplar rămâne la dumneavoastră.
• Onorariul este simbolic, în cuantum de 150 lei (una sută cincizeci lei) de participant, sumă pentru care d-na avocat emite factură fiecăruia dintre dvs.

Datele de contact ale doamnei avocat sunt următoarele:

Cabinet de Avocat „Alexandru Marina-Ioana” CIF24702274
București, sector 2, str. Dimitrie Marinescu nr.1 , cod 021931, OP39
Email : marinaioanaalexandru@gmail.com
Tel. 0744.369.973
BANCA TRANSILVANIA – AGENTIA IANCULUI
cont RO13BTRLRONCRT0533205901

Vă mulțumesc pentru încredere, colaborare și implicare !
Dr. ANCA NIȚULESCU
Președinte
Asociația „Medici pentru Consimțământ Informat”