Legea Suveranității, articole esențiale pentru apărarea drepturilor cetățeanului

''Prietenul Adrian Toni Neacșu a venit cu trei articole de o importanță majoră la #LegeaSuveranității, articole esențiale pentru apărarea drepturilor cetățeanului și întărirea prestigiului și independenței puterii Judecatoresti:
Art. 25. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu completările și modificările ulterioare, se modifică după cum urmează “La articolul 16 alin 3 se modifică și va avea următorul conținut: Deliberarea și pronunțarea hotărârii se fac într-un termen stabilit de completul de judecată, dar nu mai târziu de 30 de zile de la închiderea dezbaterilor, care poate fi prelungit în situații excepționale cu câte maxim 30 de zile, de cel mult două ori. “
Art.26 Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează La articolul 391, alin. 1 modifică și va avea următorul conținut
Deliberarea și pronunțarea hotărârii se fac într-un termen stabilit de completul de judecată, dar nu mai târziu de 30 de zile de la închiderea dezbaterilor.
2. La articolul 391, alin. 2 se modifică și va avea următorul conținut
În situații excepționale, când, raportat la complexitatea cauzei, deliberarea și pronunțarea nu pot avea loc în termenul prevăzut la alin. 1, instanța poate amâna pronunțarea cu câte maxim 30 de zile, de cel mult două ori.
3. La articolul 405, alin. 3 se modifică și va avea următorul conținut
Președintele completului pronunță dispozitivul minutei.
4. La articolul 406, alin. 1 se modifică și va avea următorul conținut
Hotărârea se redactează în termenul stabilit pentru pronunțarea hotărârii
5. La articolul 407, alin. 1 se modifică și va avea următorul conținut
După pronunțare, hotărârea se comunică procurorului, părților, persoanei vătămate și, în cazul în care inculpatul este arestat, administrației locului de deținere, în vederea exercitării căii de atac. În cazul în care inculpatul, partea civilă sau persoana vătămată nu înțelege limba română, o copie a hotărârii i se comunică acesteia într-o limbă pe care o înțelege. După redactarea hotărârii, acestora li se comunică hotărârea în întregul său.
Art. 27 Legea nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 247 din 10 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: La articolul 395, alin.1 se modifică și va avea următorul conținut
După închiderea dezbaterilor, completul de judecată deliberează în secret asupra hotărârii ce urmează să pronunțe, în termenul stabilit pentru pronunțarea hotărârii.
2. Articolul 396 se modifică și va avea următorul conținut
Amânarea pronunțării
(1) În situații excepționale, când, raportat la complexitatea cauzei, pronunțarea nu pot avea loc în termenul prevăzut la art. 402 alin. 1, instanța poate amâna pronunțarea cu câte maxim 30 de zile, de cel mult două ori.
(2) În cazul amânării prevăzute la alin. (1), președintele, odată cu anunțarea termenului la care a fost amânată pronunțarea, poate stabili că pronunțarea hotărârii se va face prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.
(3) Dacă pronunțarea a fost amânată, hotărârea nu poate fi pronunțată mai înainte de data fixată în acest scop.
3. Articolul 402 se modifică și va avea următorul conținut:
Pronunțarea hotărârii
Alin. 1 Pronunțarea hotărârii se face într-un termen stabilit de completul de judecată și anunțat în ședință, dar nu mai târziu de 30 de zile de la închiderea dezbaterilor.
Alin 2 Hotărârea se poate pronunța în ședință publică, la locul unde s-au desfășurat dezbaterile, de către președinte sau de către un judecător, membru al completului de judecată, care va citi minuta, indicând și calea de atac ce poate fi folosită împotriva hotărârii sau se poate pronunța prin punerea hotărârii la dispoziția părților de către grefa instanței.
4. La articolul 426, alin. 5 se modifică și va avea următorul conținut

Hotărârea se redactează și semnează în termenul stabilit pentru pronunțarea hotărârii. Opinia separată a judecătorului rămas în minoritate, precum și, când este cazul, opinia concurentă se redactează și se semnează în același termen.
5. La articolul 427, alin. 1 se modifică și va avea următorul conținut
Hotărârea se va comunica din oficiu părților, în copie, chiar dacă este definitivă. Comunicarea se va face de îndată după pronunțare.
Articolele 25-27 din #LegeaSuveranității
#VremSuveranitate!
Înscrieți-vă ca voluntari în #ArmataSuveranității la
http://Vremsuveranitate.ro''