Refuzul testarii copiilor la gradinita/scoala

Numeroaselor persoane care m-au întrebat, fie public, fie în privat, care ar fi baza legală pentru opoziția la testele (neconforme) efectuate copiilor, le răspund generic și telegrafic aici.
În primul rând, un ordin de ministru sau o hotărâre de guvern nu pot încălca sau completa legea. dacă, de exemplu, ordinul dlui. Câmpeanu încalcă Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, atunci ordinul este ilegal și cine îl pune în aplicare, mai ales prin exces de zel, comite o ilegalitate.
În al doilea rând, vă rog să analizați în cascadă aceste texte și veți descoperi relativ ușor de ce ordinul dlui. Câmpeanu referitor la testarea obligatorie încalcă legea.
- art.1, lt. d), legea nr.46/2003 : prin intervenţie medicală se înţelege orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare; notă - testul rapid este un act medical;
- art. 2 - pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale; notă - testele rapide cumpărate de stat de la companii fără autorizație sanitară și experien.ță în domeniu nu îndeplinesc această cerință;
- art. 3 - 5 : Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare; Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza; Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate;
- art. 6 : Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic;
- art. 13: Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului;
- art. 17 - În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate; Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din 2 medici pentru pacienţii din ambulator;
- art. 18 : Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;
- art. 19: Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului;
-art. 30 : Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat; se exceptează cazurile de urgenţă apărute în situaţii extreme; notă - părinții sau profesorii nu sunt personal acreditat, iar un indice de infectare de sub 2 la mie nu înseamnă situație extremă.