Standarde pentru educatia sexuală în Europa

Standarde pentru educatia sexuală în Europa

Biroul Regional OMS pentru Europa și BZgA

Vizualizati fisier pdf - Standarde pentru educatia sexuală în Europa

Un cadru pentru factorii de decizie politică, specialişti și autorităti din domeniul educatiei și sănătătii

Cuprins
Prefață 5
Partea 1: Introducere 9
1. Contextul și scopul 9
1.1 Educația sexuală formală și informală 10
1.2 Istoria educației sexuale în școli 11
1.3 Dezvoltarea educației sexuale în școlile din Europa 12
1.4 Varietatea acordurilor privind educația sexuală din Europa 13
1.5 Europa în perspectivă globală 14
1.6 Inițiativele internaționale paralele privind educația sexuală 16
2. Sexualitatea, sănătatea sexuală și educația sexuală –
definiţii și concepte 17
3. Argumente pentru educația sexuală 21
3.1 Principalele considerente privind educația sexuală 21
3.2 Dezvoltarea psiho-sexuală a copiilor 22
4. Principiile și rezultatele educației sexuale 27
5. Grupurile și partenerii-cheie în educația sexuală 28
6. Modul de predare a educației sexuale –
cadrul general și cerințele de bază 29
6.1 Șapte caracteristici ale educației sexuale 29
6.2 Competența educatorilor 31

Partea 2: Matricea educației sexuale 33
1. Date generale despre matrice 33
1.1 Contextul matricei 33
1.2 Importanța structurilor de sprijin 34
1.3 De ce ar trebui ca educația sexuală să înceapă înainte de vârsta de patru ani? 34
1.4 Cum trebuie citită matricea 35
2. Matricea 37

Bibliografie 51
A. Referințe 51
B. Literatură științifică privind dezvoltarea psiho-sexuală a copiilor 54
C. Programe școlare și cărți educative 58
D. Site-uri web 61